منگنز ايران  ١,٨٤٢    ٤٩٢سیمان سبزوار  ٧٤٨    ١٧٣شوکو پارس  ٢,٥٠٠    ٤٤٩آلومتک  ٧٥٣    ١٢٠سرمايه گذاري پرديس  ٩٧٦    ١٣٤صنعتی دریایی ایران  ٢,١٠٥    ٢٨١کارخانجات مخابراتی ایران  ٦١٧    ٨٢گاز لوله  ٣,٧٤٤    ٤٤١کارکنان بانک(تقدم)  ٦٢    ٦احیا صنایع خراسان  ١,١٨٣    ١٠٩
سولیران  ١,٩٠٠    -٥٥٠توسعه صنایع بهشهر(تقدم)  ٧٧٨    -٥٥ايران ياسا(تقدم)  ٩٢٨    -٥٢نیروگاهی ایران  ٤,٢٢٠    -٢٢٦پتروشيمي اميركبير  ٦,٧٨٣    -٣٥٧بیمه سامان  ١,٨١٨    -٩٥نفت سپاهان  ٧,٩٣٠    -٤٠٨شرکت صنعتی مینو  ٦,٩٧٨    -٣٥٦نيرو كلر  ٣,٢٥١    -١٦٥فولاد خراسان  ٤,١٤٣    -٢٠٩
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,٥٦٩.٤       تغييرات :  ٤٦٥.٨
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
منگنز ايران ١,٨٤٢ ٤٩٢ ٣٦.٤٤
سیمان سبزوار ٧٤٨ ١٧٣ ٣٠.٠٩
شوکو پارس ٢,٥٠٠ ٤٤٩ ٢١.٨٩
آلومتک ٧٥٣ ١٢٠ ١٨.٩٦
سرمايه گذاري پرديس ٩٧٦ ١٣٤ ١٥.٩١
صنعتی دریایی ایران ٢,١٠٥ ٢٨١ ١٥.٤١
کارخانجات مخابراتی ایران ٦١٧ ٨٢ ١٥.٣٣
گاز لوله ٣,٧٤٤ ٤٤١ ١٣.٣٥
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
يورو ٣,٣٦٧ ٠
يكصد ين ژاپن ٢,٥٨٢ ٠
ريال عربستان ٨٠٤ ٠
دلار آمريكا ٣,٠١٨ ٠
پوند ٤,٣٧٦ ٠
دلار كانادا ٢,١٧٠ ٠
درهم امارات ٨٢١ ٠
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٥,٧٩٣ (٥٥)
Djstoxx 50 ٢,٨٧٩ ٠
S&P 500 ١,٨٧٥ ٠
Dow Jones ١٦,١٣١ ٠
 
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,١٧٣ ٠
هر اونس نقره ١٤ ٠
روي ١,٧١٥ ٠
آلومينيوم ١,٥٦٠ ٠
مس ٤,٦٦٩ ٠
قلع ١٥,٢٢٥ ٠
سرب ١,٧٨٩ ٠
نيكل ٨,٤٨٥ ٠
کدال بورس کالا

© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com