تکادو  ٣,٢٧٠    ٣٢٥شیشه قزوین  ٨,٨٠٠    ٨٠٣سیمان مجد خواف  ٦٢٩    ٤١کیسون  ٩٣٢    ٥٤روان فن آور  ٩,٣١١    ٥٠٢روز دارو  ٤,٩٤٣    ٢٥٠تهران شيمي  ٣١,٣٤٢    ١,٥٦٧سيمان خاش  ٦,٦٢٤    ٣٣١دشت مرغاب  ٨,٦٣٩    ٤٣١قند شيرين  ٣,٤٢٠    ١٧٠
پارس دارو  ١١,٤١١    -٢,٩١٧صنعتی دریایی ایران  ٢,٢٢٦    -٣٤٩پتروشیمی زنجان  ١,٥١٣    -٢٠٠آبادگران ایران -کیش  ١,٢٨٠    -١٢٠كف  ١,٥٢٠    -١٣٨آهن و فولاد میلاد  ٨٢٥    -٧٠ملي مس  ١,٧٠٦    -١٣٨سيمان كارون  ٤,٣٢٢    -٣٣٦سرمايه گذاري نيرو(تقدم)  ١١٨    لوله و تجهیزات سدید  ٢,٤٢٨    -١٤١
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٦,٧٨٠.٧       تغييرات :  ٢٩١.٢
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
تکادو ٣,٢٧٠ ٣٢٥ ١١.٠٤
شیشه قزوین ٨,٨٠٠ ٨٠٣ ١٠.٠٤
سیمان مجد خواف ٦٢٩ ٤١ ٦.٩٧
کیسون ٩٣٢ ٥٤ ٦.١٥
روان فن آور ٩,٣١١ ٥٠٢ ٥.٧
روز دارو ٤,٩٤٣ ٢٥٠ ٥.٣٣
تهران شيمي ٣١,٣٤٢ ١,٥٦٧ ٥.٢٦
سيمان خاش ٦,٦٢٤ ٣٣١ ٥.٢٦
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
يورو ٣,٢٧٦ ١
يكصد ين ژاپن ٢,٣٩٥ ٠
ريال عربستان ٧٨٨ ٠
دلار آمريكا ٢,٩٥٦ ٠
پوند ٤,٦١٦ ١٥
دلار كانادا ٢,٢٨٦ ١٦
درهم امارات ٨٠٤ ٠
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٥٥٥ ٥٠
Nikkei ٢٠,٢١٠ ٥٢
S&P 500 ٢,٠٩٣ ٢٦
Dow Jones ١٧,٦٣٠ ١٩٠
 
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٠٩٧ ٣
هر اونس نقره ١٤ ٠
روي ١,٩٥٧ ٢٤
آلومينيوم ١,٧١٥ (٥)
مس ٥,٢٣٩ ٤٩
قلع ١٦,٢٧٥ ٨٧٥
سرب ١,٧٠٣ ١٣
نيكل ١١,١٨٠ ٢٥٥
کدال بورس کالا
© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com