نظام مهندسی  ٩٥٢    ٢٠١فارسیت اهواز  ٢,٧٠٠    ٤٥٠سخت آژند  ٣,٩٨٢    ٥٥٦شوکو پارس  ٣,٤٠٠    ٣٥٩سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ١,٣٩٧    ١٣٧کارخانجات صنعتی آزمایش  ٧٥٣    ٥٧ایرانیت  ٢,١٣٦    ١٦١رايان سايپا(تقدم)  ٥٨٤    ٤٤گسترش صنایع پیام  ٨٠٩    ٥٧گاز لوله  ٢,١٦٣    ١٤٥
غذایی و قند تربت جام  ٣,٠٩٤    -٩٨٠بیمه رازی  ٨١١    -١٨٩قند بیستون  ١,٩٧٨    -٤٢٠تولي‌پرس  ١,٢٦٨    -١٧٠كمباين ايران  ١,٠٤٤    -١٣٤کود شيميائی اوره لردگان  ١,٢١٩    -١٤١شیشه قزوین  ٢,٦٠٠    -٣٠٠کشتیرانی دریا بندر  ٢,٣٢١    -٢٤٧سيمان ممتازان كرمان  ٤,٩٠٠    -٤٥٠احیا صنایع خراسان  ١,٤١٥    -١١٧
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٥,١٢٧.٨       تغييرات :  ١٣.٧
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
نظام مهندسی ٩٥٢ ٢٠١ ٢٦.٧٦
فارسیت اهواز ٢,٧٠٠ ٤٥٠ ٢٠
سخت آژند ٣,٩٨٢ ٥٥٦ ١٦.٢٣
شوکو پارس ٣,٤٠٠ ٣٥٩ ١١.٨١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ١,٣٩٧ ١٣٧ ١٠.٨٧
کارخانجات صنعتی آزمایش ٧٥٣ ٥٧ ٨.١٩
ایرانیت ٢,١٣٦ ١٦١ ٨.١٥
رايان سايپا(تقدم) ٥٨٤ ٤٤ ٨.١٥
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
يورو ٣,٠٩١ ١٨
يكصد ين ژاپن ٢,٣٢٤ (١٥)
ريال عربستان ٧٣١ ٠
دلار آمريكا ٢,٧٤٩ ٠
پوند ٤,١٥٢ ٢٩
دلار كانادا ٢,٢٠٢ (٥٤٧)
درهم امارات ٧٤٨ ٠
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٨٥٢ ٢٠
Djstoxx 50 ٣,٤١٤ ٣٢
Nikkei ١٧,٦٨٦ ٢٩٣
S&P 500 ٢,٠٥٧ ٦
Dow Jones ١٧,٦٧٨ ٦
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٧٧ (١٦)
هر اونس نقره ١٧ (١)
روي ٢,٠٩٠ (١٦)
آلومينيوم ١,٨٤٥ (١٠)
مس ٥,٤٩٠ (٩١)
قلع ١٩,٥٠٠ (١٠)
سرب ١,٨٤٥ ١٤
نيكل ١٤,٣٧٥ (٣٠)
کدال بورس کالا
© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com