بهشت پارس  ٩٥٣    ١٠٣کود شيميائی اوره لردگان  ١,٥٠٠    ٧٩توريستي آبادگران(تقدم)  ١,٣٥٩    ٦٧توسعه ملي(تقدم)  ٦٩١    ٣٤شرکت گروه فن آوا  ٤,٠٩٦    ١٩٢گاز لوله  ٢,٣٩٠    ١١١پارس شهاب(تقدم)  ٤,٩٢٠    ٢٢٧صنعت روی زنگان  ١,٨٠٦    ٧٩زرین معدن آسیا  ٢,٩٧٢    ١٣٠انفورماتيك  ١٢,٢٩١    ٤٩١
قند شیروان,قوچان و بجنورد  ١,٧٢٦    -١٦٠منگنز ايران(تقدم)  ١,٧٧٣    -١٥٤گسترش صنایع پیام  ٦٥٢    -٤٦سيمان كرمان(تقدم)  ١,٧٤٢    -١٠٤شرکت صنعتی مینو  ١٣,٣٢٢    -٧٠١نفت تهران  ٩,٠٢٣    -٤٧٤فولاد هرمزگان  ١,٥٤٣    -٨١تسهيلات مسكن دی 91  ٦٤٧,٤٢٨    -٣٣,٩٥٠تسهيلات مسكن بهمن 92  ٧٢٥,٧٥٢    -٣٨,٠٥٧تسهيلات مسكن خرداد 93  ٧٢٠,٠٠٠    -٣٧,٤٢٨
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٥,٤٧٣.٢       تغييرات :  (١٠٣.٦)
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
بهشت پارس ٩٥٣ ١٠٣ ١٢.١٢
کود شيميائی اوره لردگان ١,٥٠٠ ٧٩ ٥.٥٦
توريستي آبادگران(تقدم) ١,٣٥٩ ٦٧ ٥.١٩
توسعه ملي(تقدم) ٦٩١ ٣٤ ٥.١٨
شرکت گروه فن آوا ٤,٠٩٦ ١٩٢ ٤.٩٢
گاز لوله ٢,٣٩٠ ١١١ ٤.٨٧
پارس شهاب(تقدم) ٤,٩٢٠ ٢٢٧ ٤.٨٤
صنعت روی زنگان ١,٨٠٦ ٧٩ ٤.٥٧
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
يورو ٣,٠٨٦ ٧
يكصد ين ژاپن ٢,٣٨٢ (٣)
ريال عربستان ٧٥٦ ٠
دلار آمريكا ٢,٨٣٧ ٠
پوند ٤,٣٢١ ١٥
دلار كانادا ٢,٣٤٤ ١٢
درهم امارات ٧٧٢ ٠
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٧,١٠٣ ٣٣
Nikkei ٢٠,٠٨٢ ٦٤
S&P 500 ٢,١٠٨ (٩)
Dow Jones ١٨,٠٣٧ (٤٣)
 
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٠٠ ١٨
هر اونس نقره ١٦ ١
روي ٢,٢٨١ ٥٩
آلومينيوم ١,٨٠٠ (١٠)
مس ٦,٠٦١ ٣٦
قلع ١٦,٠٥٠ ٤٠٠
سرب ٢,٠٨٢ ٢٩
نيكل ١٣,٥١٠ ٦٥٠
کدال بورس کالا
© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com