مرجان كار  ٨,٠٢٢    ٣٨٢داروسازي زهراوي  ٣٣,٦٧٠    ١,٣٤٦نورد قطعات  ٤,٠٢٣    ١٦٠دشت مرغاب  ٦,٣٤٣    ٢٥٢فولاد اميركبير  ٦,١٦١    ٢٤٢قند ثابت خراسان  ٧,٢٤٨    ٢٨١گسترش خدمات كشاورزي  ٥,٨٨٤    ٢٢٦توسعه ملي  ٢,٤٧٨    ٨٩چين چين  ١٧,٤٩٦    ٥٧٠دوده صنعتي پارس  ٣,٩٣٥    ١١٦
كابل قندي(تقدم)  ٩٨٢    -٨٣پاكسان(تقدم)  ٣,٨٤٣    -٣٢٤ايران خودرو(تقدم)  ١,١٨٢    -٦٣شرکت افرانت(سهامی عام)  ١٨,١٧٠    -٩٥٥شهرسازي و خانه سازي باغميشه   ٢,٥٣١    -١٣٣مسکن شمال شرق  ٢,٥٩٤    -١٣٦اعتلاء البرز  ٤,٣٩٠    -٢٣٠غذايي مينو  ٧,٣٦٥    -٣٨٥سرمایه گذاری مسکن تهران  ٢,٥٨٥    -١٣٥فولاد ارفع  ٤,٤٤٥    -٢٣٢
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • اعلامیه
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,٠١٥.٩       تغييرات :  (١٤٥.٣)
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
مرجان كار ٨,٠٢٢ ٣٨٢ ٥
داروسازي زهراوي ٣٣,٦٧٠ ١,٣٤٦ ٤.١٦
نورد قطعات ٤,٠٢٣ ١٦٠ ٤.١٤
دشت مرغاب ٦,٣٤٣ ٢٥٢ ٤.١٤
فولاد اميركبير ٦,١٦١ ٢٤٢ ٤.٠٩
قند ثابت خراسان ٧,٢٤٨ ٢٨١ ٤.٠٣
گسترش خدمات كشاورزي ٥,٨٨٤ ٢٢٦ ٣.٩٩
توسعه ملي ٢,٤٧٨ ٨٩ ٣.٧٣
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
يورو ٣,٥٢٩ ٦
يكصد ين ژاپن ٢,٥٠٠ (٢)
ريال عربستان ٦٨٠ ٠
دلار آمريكا ٢,٥٥٠ ٠
پوند ٤,٢٩٢ ٣٠
دلار كانادا ٢,٣١٧ (٦)
درهم امارات ٦٩٤ ٠
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٦٢٥ ٨٤
Djstoxx 50 ٣,١٥٥ ٦٤
Nikkei ١٤,٥١٦ ٢٠٢
S&P 500 ١,٨٦٤ ٢٢
Dow Jones ١٦,٤٠٨ ١٤٦
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٨٩ (٨)
هر اونس نقره ١٩ ٠
روي ٢,٠٥٧ ٢٠
آلومينيوم ١,٨٨٥ ٢٤
مس ٦,٦٣١ ١
قلع ٢٣,٣٢٠ ٢٠,٩٧٣
سرب ٢,١٢١ ٣١
نيكل ١٧,٩٨٥ (٢٩٥)
کدال بورس کالا
© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com