فروشگاه ديوكس(تقدم)  ٢٤٠    ٨٥شمال شرق شاهرود  ٧,٩٢٩    ١,٨٤٨گاز لوله  ٢,٥١٩    ٢٥٩عمران فارس(تقدم)  ١,١٣٤    ١٠٥كارتن ايران(تقدم)  ١,٢٢٠    ١١١پارس شهاب(تقدم)  ٤,٢٦٦    ٣٤٠کارخانجات صنعتی آزمایش  ٦٤٧    ٥١قند بیستون  ٨٢٨    ٥٧ارس صبا  ٤,٦٠٠    ٣٠٠بیمه نوین  ١,٠٥٢    ٥٣
غذایی و قند تربت جام  ٢,٨٦٦    -٥٩٥سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ٨١٨    -١٤٨عمران و توسعه شاهد  ١,٩٢٢    -٣٣٩كاشي ساوه(تقدم)  ٣,٢٠٩    -٣٥٦شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(تقدم)  ٣٤٩    -٣٦فولاد آلياژي ايران(تقدم)  ٣٥٥    -٣٥هنکل پال وش  ٩,٢١٠    -٧٩٠مالی و اعتباری توسعه  ٥٠١    -٣٧کود شيميائی اوره لردگان  ١,٣٧٦    -٨٩ساختمان اصفهان  ٥٨٧    -٣٤
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٣,٤٢٧.٨       تغييرات :  (٢٧٥.٣)
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
فروشگاه ديوكس(تقدم) ٢٤٠ ٨٥ ٥٤.٨٤
شمال شرق شاهرود ٧,٩٢٩ ١,٨٤٨ ٣٠.٣٩
گاز لوله ٢,٥١٩ ٢٥٩ ١١.٤٦
عمران فارس(تقدم) ١,١٣٤ ١٠٥ ١٠.٢
كارتن ايران(تقدم) ١,٢٢٠ ١١١ ١٠.٠١
پارس شهاب(تقدم) ٤,٢٦٦ ٣٤٠ ٨.٦٦
کارخانجات صنعتی آزمایش ٦٤٧ ٥١ ٨.٥٦
قند بیستون ٨٢٨ ٥٧ ٧.٣٩
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
يورو ٣,١٥٨ (٣٠)
يكصد ين ژاپن ٢,٣٦٠ (٦)
ريال عربستان ٧٦٥ ٢
دلار آمريكا ٢,٨٦٩ ٨
پوند ٤,٤٤٣ ٣
دلار كانادا ٢,٣٣٦ (٥)
درهم امارات ٧٨١ ٣
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٧,٠٣١ ٣٦
Nikkei ٢٠,٢٦٤ ٩٤
S&P 500 ٢,١٢٦ (١)
Dow Jones ١٨,٢٣٢ (٨٠)
 
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٠٣ (٥)
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ٢,١٦٨ (٨٧)
آلومينيوم ١,٧٢٥ (٢٥)
مس ٦,١٩٧ (٧٣)
قلع ١٥,٨٢٠ ٢٠
سرب ١,٩٤٢ ٦
 
کدال بورس کالا
© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com