اختیار بانک صادرات 310  ١١٣    ٣٠کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ٣٨٦    ٩٥سيمان باقران  ٩٣٦    ١٠٧شیشه قزوین  ٢,٧٠٠    ٣٠٠تجهيزات ‌هپكو  ٥٤٠    ٣٥فروشگاه ديوكس  ١,٤٦٦    ٧٩نیرو سرمایه  ١,٦٦٩    ٨١سبحان-دارو  ٣٠,٥٣٥    ١,٤٥٤بیمه نوین  ١,٩٧٦    ٩٢سيمان فارس  ٧,٢٥٦    ٢٩٠
پرمیت  ١,٠٠٠    -٥,٥٠٠مالی و اعتباری توسعه  ٦٦٦    -١٢٤بیمه کارآفرین  ١,١٦٨    -١٤٥تجهیز نیروی زنگان  ٢,٠٠٨    -٢٤٢صنعتی بهپاک  ٢,٧٢٠    -٢٤٧فنرسازي زر(تقدم)  ٤١٦    -٣٦سرمايه گذاري پرديس(تقدم)  ٢٠١    -١٧آهن و فولاد میلاد  ١,١٠٤    -٨٧پتروشیمی زنجان  ١,٥٣٣    -١١٨گاز لوله  ٢,٩٢٣    -١٦٥
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • اعلامیه
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧١,٤٤٣.٦       تغييرات :  ٣٥.٣
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختیار بانک صادرات 310 ١١٣ ٣٠ ٣٦.١٤
کود شيميائی اوره لردگان(تقدم) ٣٨٦ ٩٥ ٣٢.٦٥
سيمان باقران ٩٣٦ ١٠٧ ١٢.٩١
شیشه قزوین ٢,٧٠٠ ٣٠٠ ١٢.٥
تجهيزات ‌هپكو ٥٤٠ ٣٥ ٦.٩٣
فروشگاه ديوكس ١,٤٦٦ ٧٩ ٥.٧
نیرو سرمایه ١,٦٦٩ ٨١ ٥.١
سبحان-دارو ٣٠,٥٣٥ ١,٤٥٤ ٥
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
يورو ٣,٤٤٩ ١
يكصد ين ژاپن ٢,٤٨٤ (٤)
ريال عربستان ٧١٠ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦٣ ٠
پوند ٤,٣٣٣ ٨
دلار كانادا ٢,٤٢٦ ١٥
درهم امارات ٧٢٥ ٠
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٧٩٢ (١٢)
Djstoxx 50 ٣,٢٢١ (١٠)
Nikkei ١٥,٩٣٠ ٣٥
S&P 500 ١,٩٩٨ ١٤
Dow Jones ١٧,١٣١ ١٠٠
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٣٦ ٠
هر اونس نقره ١٩ ١
روي ٢,٢٤٦ (٩)
آلومينيوم ٢,٠٩٠ (٢٥)
مس ٦,٨٩٥ ٤٥
قلع ٢١,٠٥٠ (١٠٠)
نيكل ١٧,٩٠٥ (٣٥٠)
 
کدال بورس کالا
© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com