ایرانیت  ٢,١٧٣    ٢٠٤سيمان هرمزگان(تقدم)  ٢,٢٩٩    ٢٠٩عمران قزوین  ٢,٢٧٠    ١٤٤آهن و فولاد میلاد  ٦٨٠    ٤٣سیمان غرب آسیا  ٧٦٤    ٤٧فولاد خوزستان  ٢,٣٧٩    ١١٩بهنوش  ٣,٨٤٢    ١٩٢دكترعبيدي  ٨,٠٧٧    ٤٠٣تهران شيمي  ٣٣,٤٧١    ١,٦٧٠شيمي - سينا  ٦,١٩٤    ٣٠٩
مهركام پارس(تقدم)  ١٩٨    -٢١گل گهر(تقدم)  ٥٢٥    -٥٠صنعتی آبگینه  ٥٧٩    -٥٤تسهيلات مسكن مهر 92  ٥٧١,٦٧١    -٣٠,٠٨٧تسهيلات مسكن اسفند 92  ٦٢٠,٥٧١    -٣٢,٦٥٤تسهيلات مسكن آبان 92  ٦٠٥,١٤٤    -٣١,٨٣٠قند پيرانشهر  ٣,٥٥٦    -١٨٧تسهيلات مسكن آذر 92  ٦١٠,٤٧٦    -٣٢,٠٨٥قند چهار محال  ٢,٢٢٧    -١١٧نوسازي و ساختمان  ٢,٢٠٨    -١١٦
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦١,٠٩٤.٦       تغييرات :  (١٢٢.٨)
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
ایرانیت ٢,١٧٣ ٢٠٤ ١٠.٣٦
سيمان هرمزگان(تقدم) ٢,٢٩٩ ٢٠٩ ١٠
عمران قزوین ٢,٢٧٠ ١٤٤ ٦.٧٧
آهن و فولاد میلاد ٦٨٠ ٤٣ ٦.٧٥
سیمان غرب آسیا ٧٦٤ ٤٧ ٦.٥٦
فولاد خوزستان ٢,٣٧٩ ١١٩ ٥.٢٧
بهنوش ٣,٨٤٢ ١٩٢ ٥.٢٦
دكترعبيدي ٨,٠٧٧ ٤٠٣ ٥.٢٥
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
يورو ٣,٣٥٨ ٠
يكصد ين ژاپن ٢,٤٩٨ ٠
ريال عربستان ٧٩٨ (٧,١٩٠)
دلار آمريكا ٢,٩٩٥ ٠
پوند ٤,٥٤٧ ٠
دلار كانادا ٢,٢٧٦ ٠
درهم امارات ٨١٥ ٠
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٠٩٩ ٠
Djstoxx 50 ٣,٠٨٨ ٠
Nikkei ١٧,٦٦٠ ٠
S&P 500 ١,٩٤٣ ٠
Dow Jones ١٦,٣٧٧ ٠
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,١٣٧ ٠
هر اونس نقره ١٥ ٠
روي ١,٦٥٥ ٠
آلومينيوم ١,٧١٠ ٠
مس ٥,٠٨١ ٠
قلع ١٥,٧٠٠ ٠
سرب ١,٦١٩ ٠
نيكل ٩,٩٣٠ ٠
کدال بورس کالا

© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com